Kvalitetssikring af print

For at sikre en ensartet og konstant printkvalitet, scanner og profilerer vi hver enkelt printmedie til netop vores printer og blæk.

Da der ikke findes 2 printere der printer ens, vil man såfremt man vil have den bedste og mest korrekte gengivelse af farver, være nødsaget til at lave specifikke printprofiler (ICC-profiler) der tager højde for alt fra printerens nuværende tilstand, til blækkets pigmentering og printmediets sugeevne mm.

Dette gøres hos os, som vist i denne billedrække.

 

Først printes og skannes skalaer af Sort, Gul, Lys Magenta og Lys Cyan.

Dernæst printes og scannes skalaer af Sort, Gul, Magenta og Cyan.

Scanningerne bruges til at bestemme hvornår printeren skal bruge lys cyan/magenta og almindelig cyan/magenta.


Ud fra denne printede skala, kan man visuelt bestemme hvor meget blæk mediet kan bære. Her vælges 120%.


Så printes der 4 side med farvefelter, i alt 1.482 stk. Disse scannes en linje ad gangen.

Efter scanning af næsten 1.500 farvefelter, har programmet en ret god idé om hvordan farverne kommer ud af printeren, og der dannes en icc-profil.

Sidst men ikke mindst printes et testbillede ud hvor den nye icc-profil benyttes.